Webové adresy:

vkspraha.cz

Adresa:

Livornská 429
109 00 Praha 15
Horní Měcholupy

Telefon:

274 860 591

E-mail:

info@vkspraha.cz

Provozní doba:

Po-Pá: 7.00 - 15.30

ZAJÍMAVOSTI

Co to je vzduchotechnika
Součásti vzduchotechniky
Slovník pojmů
Tématická videa
Registrace webu
Doporučujeme
Užitečné odkazy


Přehrát bonus intro
Flash intro

REKLAMA

Odvoz odpadního materiálu

Co je to vzduchotechnika

Na vzduchotechniku a klimatizaci platí vysoké nároky a to především na odbornost a zkušenosti osoby, která teoretická schémata a návrhy přeměňuje na reálný projekt. Přeměna se skládá z několika částí.

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace představuje vysoké finanční investice. Návratnost těchto prostředků může být překvapivě krátká, přičemž musí být splněna základní podmínka správného konstrukčního řešení. Jedině tak lze dosáhnout úspory energie (možnost zpětného získávání tepla).

Zařízení vzduchotechniky mají širokou škálu funkcí. Základem je dopravování a úprava vzduchu. Jedná se o odvod vydýchaného i odpadního vzduchu ven a přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Moderní technologie může vzduch dle potřeby ochuzovat nebo obohacovat o vzdušnou vlhkost. Samozřejmě můžeme díky vzduchotechnice a klimatizaci také ovlivňovat teplotu v místnosti a s ní spojenou tepelnou pohodu.

Se vzduchotechnikou se setkáváme především ve velkých komplexech marketů. Nezbytné je její využívání pro nejrůznější průmyslová odvětví jako např. garáže, lakovny, výrobny či průmyslové haly apod. Klimatizační jednotky se začínají postupně prosazovat i v českých domácnostech.

Pokud jde o komplexní dodávku vzduchotechniky, potom ji doporučujeme využít. Vyvarujete se tak možných chyb a nedorozumění mezi jednotlivými firmami.

Jak dodávka probíhá? Na začátku každého projektu stojí projektová dokumentace, na základě které je třeba objednat příslušné prvky vzduchotechniky. Od výkonných jednotek strojních zařízení, až po nezbytné vzduchotechnické potrubí, montážní prvky a regulační zařízení pro automatický provoz. Určitě dle požadavků projektových parametrů. Měří se nastavené hodnoty, hluk a další důležité údaje se zaznamenávají do příslušných protokolů. Tyto protokoly tvoří součást "předávací dokumentace".

Předávací dokumentace musí obsahovat protokoly o zaregulování, včetně údajů o nastaveném průtoku vzduchu na dílčích distribučních elementech. Najdeme zde porovnání hodnot s projektovanými hodnotami i s požadavky hygienických směrnic. Součást tvoří i záznam o měření hlučnosti. Informace o naměřených hodnotách průtoku vzduchu a hlučnosti slouží jako výchozí podklad pro hygieniky i pro kolaudační řízení. Nepostradatelnou složku potom představuje návod k obsluze a k údržbě zařízení.

Servis vzduchotechniky

Pro provoz vzduchotechnického zařízení je nutná kontrola a měření některých fyzikálních veličin. Toto měření provádí specialista v rámci revizí zařízení každé 2 roky. Jde o měření průtočného množství vzduchu, měření hlučnosti a měření teplot. K měření se používají speciální přístroje (digitální hlukoměr a digitální teploměr se sondou).